Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1902, fastigheten Pelikanen 4

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 6 bilder.

Uppdaterad