Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1922, fastigheten Pelarbacken större 16

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 4 bilder.

Uppdaterad