Ett par män i rock och hatt och andra i arbetskläder står i en lutande hög bortsprängd sten.
Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stadsmuseet i Stockholm

Sprängningar för tunnelbanebygget 20 meter under jord, korsningen S:t Eriksgatan-Kungsholmsgatan. En grupp människor i bergsrummet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad