Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Sprängningar för tunnelbanebygget 20 meter under jord, korsningen S:t Eriksgatan-Kungsholmsgatan. En grupp människor i bergsrummet

Uppdaterad