Foto
Fotograf: Edlund. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Tunneln genomsprängd

Tunnelbanebygget 1930-34, den 1 december 1932 möts man nere i Katarinatunneln. I tunneln från södra sidan, Björns trädgård, har man bara sprängt bort ett övre skikt och nu måste man ta bort resten Två arbetare som möts och skakar hand i den just genomsprängda tunneln, efter 9,5 månaders sprängning och 16 000 kubikmeter sten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad