En äldre man i mitten av bilden lutar sig fram emot en musei-monter. Han speglas i monter-glaset till vänster i bild. I bakgrunden syns även en kvinna i hatt.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Utställning på Stadsmuseet. Utopia.

År 1959, mellan den 29 januari och den 2 juni, visades den tillfälliga utställningen "Utopia – arkitekturdrömmar och byggnadsprojekt" på Stadsmuseet vid Slussen. Utställningen var arrangerad av antikvarie Brita Englund och fil. kand. Sam Selling och berättade om olika byggnads-visioner för Stockholm som aldrig blev verklighet.

Bland exemplen på utopiska förslag fanns bland annat E. Jacobssons förslag till hyreshus på Skeppsholmen och Kastellholmen, Helgo Zettervalls förslag år 1893 till nytt riksdagshus på Riddarholmen och de olika tävlingsförslag som kom in inför uppförandet av det nya stadshuset i början av 1900-talet.

Fotografiet föreställer två av de sammanlagt 4182 personer som besökte utställningen, enligt museinämndens års-redogörelse för 1959.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad