I centrum för bilden står en modell av Katarina kyrka placerad under en lampa. På väggen i bakgrunden syns åtta fotografier som visar olika utsikter från Katarinaberget.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Utställning på Stadsmuseet. Katarinautställningen.

1954 hade Katarina församling på Södermalm funnits i 300 år. Jubileet uppmärksammades bland annat i utställningen "Katarina 300 år" på Stadsmuseet vid Slussen. Utställningen innehöll bland annat fotografier från trakterna kring Katarina kyrka, samt en modell av Katarina kyrka. Själva utställningsperioden pågick från den 17 september 1954–den 24 januari 1955.

Enligt museinämndens årsrapport för 1954 och 1955 hade utställningen 9006 besökare, varav 8032 före årsskiftet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad