Sven Hedin kommer hem från Kina och tas emot av sin syster och flera andra människor
Foto

Skeppsbron. Sven Hedin och systern Anna Hedin vid hans återkomst från Kinaexpeditionen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Käre Sven, Olle Lamm vädjar till Sven Hedin om barmhärtighet i "judefrågan"

Käre Sven, Olle Lamm vädjar till Sven Hedin om barmhärtighet i "judefrågan"

Manhattan / Sven Aurén

Manhattan / Sven Aurén