Litteraturtips
Författare: Kilström, Bengt Ingmar (1922-2006), Hygstedt, Björn, Hallerdt, Björn (1925-2015), Svenungsson, Henrik (f. 1933), Unnerbäck, R. Axel (f. 1938). Stockholms stadsbibliotek

Katarina kyrka och församling 1654-1990

Den här översiktliga skriften tar upp det mesta kring Katarina kyrka. Här berättas om kyrkans och platsens historia och kyrkobyggnadens exteriör och interiör, allt från dopfunt till predikstolens timglas. Det mesta av det som beskrivs visas i bilder, som konsten, orgeln och brudkronan – och till och med församingens kyrkoherdar från slutet av 1600-talet och framåt. Ett helt kapitel ägnas åt branden 17 maj 1990. 94 sidor.

Innehåll
Katarina kyrka – historisk bakgrund av professor Bengt Ingmar Kilström
Katarina kyrka brinner av redaktör Björn Hygstedt
Katarina – barockkyrkan på Södra Bergen av riksantikvarie Axel Unnerbäck
Catharina Rediviva av stadsantikvarie Björn Hallerdt
Katarina kyrka – en framtidsvision av biskop Henrik Svenungsson
Katarina församlings kyrkoherdar 1654–1991

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad