Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1878, fastigheten Torkan 17

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 3 bilder.

Uppdaterad