Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1897, fastigheten Pelarbacken större 7

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 5 bilder.

Uppdaterad