Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1895, fastigheten Oxen mindre 11

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 8 bilder.

Uppdaterad