Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Herkulesgatan 24 innan rivning. Innergårdens östra del och inkörsporten till garaget från gatan

Uppdaterad