Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1890, fastigheten Oxen mindre 10

Innehåller tomtkarta samt planritning. 2 bilder.

Uppdaterad