Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1897, fastigheten Urvädersklippan mindre 2,6

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 4 bilder.

Uppdaterad