Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1882, fastigheten Kritan 2

Innehåller tomtkarta, planritningar och fasadritningar. 10 bilder.

Uppdaterad