Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1881, fastigheten Vintertullen mindre 1

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 3 bilder. Fastigheten finns inte längre, men kvarteret Vintertullen mindre, där fastigheten funnits, ligger kvar på samma plats.

Uppdaterad