Ritning
Arkitekt: Stockholms stad. Stadsbyggnadskontoret. Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1959, fastigheten Pelarbacken mindre 21,23

Innehåller planritningar och fasadritningar. 14 bilder.

Uppdaterad