Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1882, fastigheten Pelarbacken större 8

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 7 bilder.

Uppdaterad