Foto
Fotograf: Bodin (Salins saml.). Stockholms stadsmuseum

Kungsholms Kyrkoplan söderut mot Bergsgatan med Kungsholms kyrka i fonden

Uppdaterad