Foto

Vällingby Centrum. Gatsten läggs på Vällingbyplan.