Inifrån en musei-lokal med skylt i taket som visar utställningens titel, Vi i bild. Under skylten står en grupp på sju unga kvinnor samlade och lyssnar till en visning som hålls av en äldre man. Till höger syns en glasmonter med foto-föremål.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Utställning på Stadsmuseet. Vi i bild.

Utställningen "Vi i bild – svenskarna och deras fotografer" öppnade på Stadsmuseet den 10 november 1967 och visades till och med januari året därpå. I utställningen visades fotografi från Sverige, från och med fotokonstens genombrott på 1840-talet och framåt.

På 1960-talet var det fortfarande ovanligt att ställa ut fotografi på museum. Som dåvarande stadsantikvarien Bo Lagercrantz skrev i utställnings-broschyren: "Arkiven tar hand om de skrivna dokumenten, biblioteken förvarar böckerna och museerna brottas med att bevara ett rimligt urval av ting illustrerande kulturutvecklingen. Endast fotografiet betraktas alltjämt trots sina 140 år som en nymodighet som ingen institution i vårt välordnade samhälle befattar sig på allvar med."

Utställningen togs fram i samarbete med föreningen Fotografiska Museets Vänner, som bildats 1965, och anordnades med stöd av Enskilda banken. Efter utställningsperioden på Stadsmuseet kom visningen också att turnerna runt på bank-lokaler runtom i Sverige.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad