Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1924, fastigheten Drottninghuset 6

Tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 6 bilder.

Uppdaterad