Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stadsmuseet i Stockholm

Hässelbygårdsskolan under uppbyggnad. Under en tioårsperiod (från 1947 t o m 1957) byggdes det 35 nya skolor i Stockholm och elevantalet ökade från 35 000 till 80 000

Uppdaterad