Foto
Fotograf: Blomquist, Åke. Stockholms stadsmuseum

Hammarbyslussen. Slussen är skadad och stängd p.g.a. att en bensinbåt har kört emot slussportarna. Delar av träkonstruktionen är krossad, och de stållinor med vilka portarna manövreras har sprängts

Uppdaterad