Foto
Fotograf: Blomquist, Åke. Stadsmuseet i Stockholm

Hammarbyslussen. Slussen är skadad och stängd p.g.a. att en bensinbåt har kört emot slussportarna. Delar av träkonstruktionen är krossad, och de stållinor med vilka portarna manövreras har sprängts

Uppdaterad