Statistik på Luftens och vattnets temperatur 1995-1997
Text
Upphov: Okänd. Utrednings- och statistikkontoret

Luftens och vattnets temperatur 1995-1997

Statistik. Innehåller uppgifter om 1995-1997 samt månadsvärden för 1997. Uppgifter redovisas på medeltemperatur, normaltemperatur, högsta temperatur, lägsta temperatur, antal frostdagar, normalt antal frostdagar, vattnets temperatur och normal vattentemperatur. Luftens temperatur har mätts i Observatorielunden. Vattnets temperatur har mätts i Hammarbyslussen.

Uppdaterad