Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1938, fastigheten Kejsaren 17

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 6 bilder.

Uppdaterad