Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1875, fastigheten Häckelfjäll 2

Innehåller tomtkarta, planritning och fasadritning. 2 bilder

Uppdaterad