Sopförbränningsbyggnad, lastbil, staket med taggtråd i förgrunden.
Foto
Fotograf: Olgarsson, Per. Utbildningsförvaltningen

Den gamla sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta, från öster

Delen i gult tegel byggdes 1938 efter ritningar av dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom. Tillbyggnaderna till vänster och höger i bild tillkom på 1970-talet. Huset är idag rivet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad