Sopförbränningsbyggnad, lastbil, staket med taggtråd i förgrunden.
Foto

Den gamla sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta, från öster

Delen i gult tegel byggdes 1938 efter ritningar av dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom. Tillbyggnaderna till vänster och höger i bild tillkom på 1970-talet. Huset är idag rivet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

I Stockholms västliga utpost : om Lövsta, Kyrkhamn och Riddersvik / Hans E. B. Andersson, Lennart Öhrström ; signerade bidrag från Lennart Andersson och Claes-Erik Bjällerud

I Stockholms västliga utpost : om Lövsta, Kyrkhamn och Riddersvik / Hans E. B. Andersson, Lennart Öhrström ; signerade bidrag från Lennart Andersson och Claes-Erik Bjällerud

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas