Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1913, fastigheten Kejsaren 14

Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 11 bilder.

Uppdaterad