Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1953, fastigheten Glasbruket

Planritningar och fasadritningar. Ritningarna är förslag till ombyggnad av och ändringar på fastigheten. 6 bilder.

Uppdaterad