Illustration ur bokens kapitel "Skolor".
Text

Skolor / Claes Lundin, August Strindberg

August Strindbergs och Claes Lundins bok Gamla Stockholm kom ut 1882. Läs i detta kapitel om skolorna förr.

Kapitlet har underrubrikerna: I mörker och köld. — Latin, sång och stryk. — Trivialskolans äldsta tider. — Martini bulla 1419. — Äldsta skolhuset. — I Gråmunkeklostret. — Annales Scholae från 1630. — Vid Själargårdsgatan. — Socken- och likgång. — Huru lärare hade det. — Raballer. — Skådespel och skolfester. — Hvarifrån skolgossarne kommo. — Gymnasium. — Tyska skolan. — Riddarhusskolan. — Malmskolor. — Lancasterskolan och folkskolor. — Enskilda skolor.

Kapitlet är 60 sidor och illustrerat.

Se även länken till boken "Gamla Stockholm", där bokens alla kapitel finns tillgängliga.

Utdrag ur Lundin, Claes, & Strindberg, August, Gamla Stockholm. - 1882. - S. 281-340

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta källor / framletade, saml. och utg. af Claes Lundin och August Strindberg

Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta källor / framletade, saml. och utg. af Claes Lundin och August Strindberg

Regler och straff i skolan
Tema

Regler och straff i skolan

Det har alltid funnits regler för hur elever ska uppföra sig i skolan. Vad som har varit tillåtet eller förbjudet har sett olika ut under olika tider. Vissa av reglerna har också s…