Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Jakobsbergsgatan på provisorisk bro. Bron går över ett schakt i Brunkebergsåsen där Sveavägen ska gå fram, några meter under den gamla gatunivån

Uppdaterad