Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1882, fastigheten Drottninghuset 5

Tomtkarta samt planritning och fasadritning. 3 bilder.

Uppdaterad