Text
Författare: Bengtsson, Lars (f. 1943). Stadsmuseet i Stockholm

Palats eller kåkar : malmgårdar i Stockholm under 1700-talet / artikelförfattare: Lars Bengtsson

Under mitten av 1600-talet började välbärgade borgare och adelsmän att bygga sig gårdar på Stockholms malmar, malmgårdar. De var inte mantalsskriven på gårdarna, utan bodde och skattade på annat håll i staden. De flesta malmgårdar hade en trädgård där man odlade frukt, grönsaker, kryddväxter m.m.

Artikeln behandlar framförallt malmgårdarna under 1700-talet, och tittar närmare på några gårdar på Södermalm, nämligen:.

Hedbergs malmgård vid Kvastmakarebacken (kvarteret Barnängsbacken Större)

von Schewens och Lindecreutz malmgård vid Högbergsgatan (kvarteret Fatbursbrunnen)

Warmholtz malmgård vid Timmermansgatan/Wollmar Yxkullsgatan (kvarteret Draken)

Yxkulls malmgård vid Björngårdsgatan/Wollmar Yxkullsgatan (kvarteret Källan, f.d. Vattumannen)

von Horns malmgård vid Wollmar Yxkullsgatan(kvarteret Källan, f.d. Vattumannen)

Artikeln är 10 sidor och illustrerad.

Länken till höger visar ett konstverk av von Schewens och Lindecreutz malmgård, där konstnären Josabeth Sjöberg en gång bodde.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseum. 4. - 2007. - S. 62-71

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad