En Folkvagnsbuss syns genom en portöppning.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Inkörsporten till Herkulesgatan 26

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad