Foto

Långholmen. Centralfängelset. Byggnad 3, Alstavik, portgång