Litteraturtips
Författare: Redlund, Margareta. Stockholms stadsbibliotek

"Slussen är genialisk!"... men hotas av förfall / Margareta Redlund

”Behåll Slussen! Det är en effektiv, genial trafikanläggning”, säger professor emeritus Bo Björkman i denna artikel i Byggindustrin. Länge har det debatterats om man ska riva Slussen och bygga något helt nytt eller behålla Slussen i den form den är idag. Om den ska bevaras måste man riva stora delar och bygga upp dem på nytt. Detta diskuteras i denna artikel där man också går in mera i detalj på de problem och skador som finns. Illustrerad med foton och en mycket tydlig och pedagogisk skiss som visar trafikströmmarna vid Slussen. 7 sidor.

Utdrag ur Byggindustrin. - 2004: nr 38. -S. 13-19

Uppdaterad