Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Mynt- och medaljtillverkning på Myntverket

Uppdaterad