Blå emaljskylt med vit text om ett hus på Saltmätargatan.
Text
Författare: Samfundet S:t Erik. Utbildningsförvaltningen

Saltmätargatan 19 B (kv. Luftspringaren 14)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Salmätargatan)

uppfördes 1822 av murmästare Carl Gustaf Wretberg. Huset omvandlades 1878–80 av färgfabrikören Frans Gustaf Klint till bostäder med smålägenheter åt arbetare vid den några år tidigare grundade färg- och fernissfabriken Klint, Bernhardt & Co i samma kvarter. Exteriören med dess höga gavel härstammar från 1870-talets ombyggnad och har ingen känd arkitekt. Den förenklades vid kontoriseringen på 1970-talet. I dag ägs huset av Handelshögskolan.


In 1878–80 the original building by masterbuilder Carl Gustaf Wretberg was turned into housing for workers from Frans Gustaf Klint’s paint and varnish factory, which had started in the neighbourhood some years earlier. The exterior, with its tall gable, dates from the 1870s. The property is now part of the Stockholm School of Economics.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad