Litteraturtips
Författare: Roman, Anders, Brisvall, Johan (f. 1975), Blomquist, Leif. Stockholms stadsbibliotek

Slussen-eländet – på väg mot en lösning? / Anders Roman m.fl.

Slussen har alltid varit ett problem, alltsedan den första slussen byggdes på 1640-talet och visade sig inte klara av vattenströmmarna, till idag (2005) då större delen av den 70 år gamla betongkonstruktionen snart inte håller längre. I denna artikel ur tidskriften Väg-och vattenbyggaren beskrivs kort Slussens skador, de både tekniska och miljömässiga problem som uppstått och vad som måste åtgärdas. Här kan man också läsa om turerna kring de två tävlingar som utlysts om Slussens framtid. Illustrerad med foton och fotomontage. 4 sidor.

Utdrag ur Vbyggaren. - 2004: nr 3.  - S. 50-53

Uppdaterad