Foto

Porträtt av arkitekt och stadsträdgårdsmästare Holger Blom, tillsammans med sin hustru