Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

[Domstolsmål där skådespelaren de Broen står anklagad för misshandel] Protocoller, hållne i kongl. slotts rätten uti undersökningsmålet emellan fändriken wid Nerike och Wärmelands regemente L.A. Hammarlund, och acteuren wid kongl. maj:ts spectacler Abraham De Broen.

Skådespelaren Abraham de Broen, "wid Kongl. Maj:ts spectacler engagerad", står återigen inför rätta anklagad för misshandel. Han har ofredat en fänrik vid namn Hammarlund på Slottsbacken i Gamla stan. Det var samma dag som troféerna från kriget med Ryssland bars in i staden. Vi får här ta del av vittnesmål från de inblandade och från åskådare. De Broen försvarar sig med att han som aktör har ett hett temperament!
24 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad