Katarinahissen.
Foto
Fotograf: Axel Lindahls Fotografiaffär. Spårvägsmuseet

Slussen, gamla Katarinahissen omkr. 1900.

Hissen byggdes 1881-1883. Öppnades 19 Mars 1883.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad