Ritning
Arkitekt: Körner, J.C.. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Ceres

Bygglovsritning över fastigheten i kvarteret Ceres, i Nikolai församling. Huset låg på Svartmangatan och Skomakargatan.

Beställare var "Högwälborne Herr" rådmannen Fagott. Ritningen är en planritning.

Registeruppgift:

[Nikolai] [Ceres?] Skomakargatan;Swartmangatan Fagott, Högwälborne Herr Rådmannen Carlberg, J E [Plan]

Uppdaterad