Ritning
Arkitekt: Nauman, Johan Heinrich. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Pollux

Bygglovsritning över fastigheten Pollux 75 i Nikolai församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Pollux 1. Huset låg i Hoparegränden och Skottgränden vid Skeppsbron.

Beställare var Carl Timotheu Fischer. Ritningen är en plan-, fasad- och tillbyggnadsritning.

Registeruppgifter:

[Nikolai] [Pollux], 75[=1] Skeps Broen; Hoparegränden; Skottgränden Fischer, Carl Thimotheu Carlberg, J E [Plan];[Fasad]; [Tillbyggnad]

Uppdaterad