Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Elefanten

Byggnadsritning för fastigheten Elefanten 64 i Klara församling. Idag motsvaras platsen av fastigheten Elefanten 4. Huset låg i Stora Vattugränden.

Beställare var högvälborne herr baron och riksrådet Oxenstierna. Ritningen är en plan- och fasadritning.

Registeruppgift:

[Klara] [Elefanten?], [65=4?] Stora Wattugränden Ochsenstrina, Hög Wälborna Her Paron Och Hrigs Råhtet [Plan];[Fasad]

Uppdaterad