Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stadsmuseet i Stockholm

Drottning Kristinas Väg 15. Tidningen Blandarens redaktion i Tekniska Högskolans studentkårs kårhus.

Fr.v. Engströmer, Olsson, Lindroos, Thafvelin, Molander, Thafvelin, Asplund, Knutsson och Orlando

Uppdaterad