Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Pendeltåg vid infart till Stockholm (Centralbron)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad