Foto

Regeringsgatan 43 vid hörnet av Hamngatan (t.h.). Vy mot taken i kv. Trollhättan och kv. Åskslaget