Ritning
Arkitekt: Franck, Michael. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Röda Bodarne

[Klara] Röda Bodarna Nyberg, Marija Dalgrens Tompt;Carlberg, J E [Plan];[Fasad]; [Påbyggnad]

Uppdaterad